Kompasy do zamówienia #7231

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Kupis
Data urodzenia :07-07-1975
Płeć :k