Kompasy do zamówienia #7220

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paulina
Nazwisko :Czarnota
Data urodzenia :22-05-1997
Płeć :k