Kompasy do zamówienia #7220

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jerzy
Nazwisko :Czarnota
Data urodzenia :21-04-1973
Płeć :m