Kompasy do zamówienia #7216

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Martyna
Nazwisko :Tarasiewicz
Data urodzenia :20-12-2004
Płeć :k