Kompasy do zamówienia #7216

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Laszcka
Data urodzenia :08-02-1949
Płeć :k