Kompasy do zamówienia #7216

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marian
Nazwisko :Laszczka
Data urodzenia :15-11-1947
Płeć :m