Kompasy do zamówienia #7201

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Przytyk
Data urodzenia :10-06-1952
Płeć :m