Kompasy do zamówienia #7192

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Kwiatkowski
Data urodzenia :31-07-1973
Płeć :m