Kompasy do zamówienia #7187

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Kuderska
Data urodzenia :26-04-1958
Płeć :k