Kompasy do zamówienia #7185

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Szymon
Nazwisko :Krysa
Data urodzenia :07-09-2009
Płeć :m