Kompasy do zamówienia #7182

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łucja
Nazwisko :Durał
Data urodzenia :18-04-1967
Płeć :k