Kompasy do zamówienia #7182

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Durał
Data urodzenia :06-10-1966
Płeć :m