Kompasy do zamówienia #7179

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Krysa
Data urodzenia :21-03-1983
Płeć :m