Kompasy do zamówienia #7173

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Ciunowicz
Data urodzenia :01-09-1969
Płeć :k