Kompasy do zamówienia #7173

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Szukała
Data urodzenia :11-08-1982
Płeć :m