Kompasy do zamówienia #7164

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :LOKS
Data urodzenia :25-04-1950
Płeć :k