Kompasy do zamówienia #7160

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adrian
Nazwisko :Skrzypek
Data urodzenia :27-12-1990
Płeć :m