Kompasy do zamówienia #7151

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marta
Nazwisko :Wiśniewska
Data urodzenia :19-03-2005
Płeć :k