Kompasy do zamówienia #7151

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Karpiński
Data urodzenia :28-09-1984
Płeć :m