Kompasy do zamówienia #7151

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Wiśniewska
Data urodzenia :28-10-1977
Płeć :k