Kompasy do zamówienia #7148

Dane dla kompasu nr 1

Imię :bartosz
Nazwisko :rogalski
Data urodzenia :23-09-1978
Płeć :m