Kompasy do zamówienia #7143

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Peter
Nazwisko :Moors
Data urodzenia :24-05-1958
Płeć :m