Kompasy do zamówienia #7141

Dane dla kompasu nr 1

Imię : Marek
Nazwisko :Naruszewicz
Data urodzenia :04-01-1965
Płeć :m