Kompasy do zamówienia #7134

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Peter
Nazwisko :Moors
Data urodzenia :24-05-2017
Płeć :m