Kompasy do zamówienia #7134

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dominika
Nazwisko :Zaremba
Data urodzenia :13-10-1991
Płeć :k