Kompasy do zamówienia #7129

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Tyce
Data urodzenia :18-10-1980
Płeć :k