Kompasy do zamówienia #7124

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Krysa
Data urodzenia :18-02-1974
Płeć :k