Kompasy do zamówienia #7119

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jadwiga
Nazwisko :Marcinek
Data urodzenia :07-02-1947
Płeć :k