Kompasy do zamówienia #7113

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dariusz
Nazwisko :Nowak
Data urodzenia :11-07-1975
Płeć :m