Kompasy do zamówienia #7108

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Naruszewicz
Data urodzenia :04-01-1965
Płeć :k