Kompasy do zamówienia #7108

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kamila
Nazwisko :Naruszewicz
Data urodzenia :20-12-2000
Płeć :k