Kompasy do zamówienia #7101

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Nowak
Data urodzenia :12-11-1974
Płeć :k