Kompasy do zamówienia #7078

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Fabian
Nazwisko :Domiński
Data urodzenia :10-07-1990
Płeć :m