Kompasy do zamówienia #7071

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kazimierz
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :09-02-1947
Płeć :m