Kompasy do zamówienia #7071

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Stephen
Nazwisko :Mansfield
Data urodzenia :20-12-1978
Płeć :m