Kompasy do zamówienia #7071

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :25-08-1974
Płeć :k