Kompasy do zamówienia #7071

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alan
Nazwisko :Gore
Data urodzenia :19-10-1974
Płeć :m