Kompasy do zamówienia #7059

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Pawlik
Data urodzenia :27-03-1975
Płeć :k