Kompasy do zamówienia #7056

Dane dla kompasu nr 1

Imię :ZUZANNA
Nazwisko :HOMA
Data urodzenia :21-02-1956
Płeć :k