Kompasy do zamówienia #7053

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wieslaw
Nazwisko :Topka
Data urodzenia :07-05-1968
Płeć :m