Kompasy do zamówienia #7051

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Mikłas
Data urodzenia :20-10-1999
Płeć :m