Kompasy do zamówienia #7049

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko : Rokosz
Data urodzenia :14-06-1989
Płeć :m