Kompasy do zamówienia #7044

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Sorokin
Data urodzenia :06-04-1957
Płeć :k