Kompasy do zamówienia #7044

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jerzy
Nazwisko :Sorokin
Data urodzenia :03-09-1953
Płeć :m