Kompasy do zamówienia #7042

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Ratajczak-Kubiak
Data urodzenia :14-09-1967
Płeć :k