Kompasy do zamówienia #7031

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bożena
Nazwisko :Gołota
Data urodzenia :01-06-1964
Płeć :k