Kompasy do zamówienia #7029

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Cendrowski
Data urodzenia :07-10-1998
Płeć :m