Kompasy do zamówienia #7025

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alicja
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :05-03-1976
Płeć :k