Kompasy do zamówienia #7025

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Urszula
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :23-05-1950
Płeć :k