Kompasy do zamówienia #7023

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jarosław
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :22-01-2017
Płeć :m